Start Programy prozdrowotne Profilaktyka tytoniowa Czyste powietrze wokół nas IV edycja programu „Czyste powietrze wokół nas”
IV edycja programu „Czyste powietrze wokół nas” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Mantur   
piątek, 20 stycznia 2012 14:51

W roku szkolnym 2011/2012 realizowana jest IV edycja Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.


Wzrost świadomości ludzi na temat szkodliwego działania dymu tytoniowego oraz restrykcyjne ograniczenia wprowadzone na drodze ustawodawczej spowodowały zmniejszenie stopnia społecznej akceptacji dla palenia tytoniu w miejscu pracy i miejscach publicznych.

Zmiana w postrzeganiu palenia w obecności innych osób nie jest jednak tak widoczna w środowisku domowym, gdzie największa ekspozycja na dym tytoniowy ma miejsce w przypadku dzieci.


Aby zminimalizować szkody zdrowotne i społeczne wynikające
z biernego palenia dzieci Państwowa Inspekcja Sanitarna już po raz czwarty realizuje Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz ich rodziców.


CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:

  • zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego i biernego palenia,
  • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
  • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają
    w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

REALIZATORZY:           nauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrekcje i pracownicy placówek


KOORDYNATRZY:

  • pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej (GIS, WSSE, PSSE),
  • wytypowane osoby w przedszkolach / oddziałach przedszkolnych w szkołach


TERMIN REALIZACJI: IX 2011 – VI 2012


Przesłaniem towarzyszącym podejmowanym działaniom antytytoniowym niech będzie tekst wiersza

autorstwa pani Anety Makarewicz (Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Poćkunach – powiat sejneński):


Wielką akcję ogłaszamy.

Do palaczy przemawiamy.

Oto nadszedł czas najwyższy,

Zrobić prezent swym najbliższym,

Czas pożegnać się z paleniem,

Zaciąganiem i dymieniem.

Już nie trujcie otoczenia.

Koniec. Dosyć już palenia,

Bo papieros niszczy zdrowie.

Każdy o tym Wam opowie,

Psuje serce, niszczy płuca.

Dopływ tlenu Wam zakłóca.

A więc panie i panowie,

Jeśli miłe Wam jest zdrowie,

To palenie rzućcie wraz

Zdrowe  życie zacząć czas!


Dodatkowe informacje oraz materiały edukacyjne w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej:

http://www.pis.gov.pl/?dep=517

Poprawiony: wtorek, 14 lutego 2012 10:58